Obec Dekýš

Harmonogram testovania občanov na COVID 19 v obci Dekýš

Nedeľa 1.11.2020 v čase 7.00-22.00 hod.

7.00 - 8.00 hod. občania od súpisného čísla : 1 až 38

8.00 - 9.00 hod. občania od súpisného čísla : 39 až 55

9.00 - 10.00 hod. občania od súpisného čísla : 56 až 86

10.00 – 11.00 hod. občania od súpisného čísla : 87 až 119

11.00 – 12.00 hod. občania od súpisného čísla : 120 až 147

V čase od 13.00 hod. bude v obci Dekýš testovanie občanov obce Vysoká.

Harmonogram je len odporúčací- nie záväzný.