Obec Dekýš

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

medved

V spojitosti výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí bola dňa 22.03.2024 v čase o 00:00 hod. na území Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom vyhlásená podľa §  13 ods. 2 Z. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane mimoriadna situácia.

Informácie čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého, sú uverejnené na webe: https://zasahovytim.sopsr.sk/

V prípade, že bol spozorovaný medveď hnedý v intraviláne obce Dekýša jej bezprostrednom okolí je potrebné to okamžite nahlásiť starostke obce na telefónnom čísle 0918515779, kedy je potrebné oznámiť – kde bol videný, popísať vzniknutú situáciu

Z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie Vás žiadame, aby ste sa zbytočne nepohybovali v lese a na okrajových častiach obydlí a boli obozretní.