Obec Dekýš

Základné informácie

Obec Dekýš sa nachádza v malebnom údolí asi v strede Štiavnických vrchov. Dedina je obklopená krásnou prírodou, ktorú od juhu tvorí Štátna prírodná rezervácia Jabloňovský Roháč, z východu Počúvadlianske jazero so Sitnom a 4 km vzdialené Richňavské jazerá. Obyvatelia v obci sa od nepamäti zaoberali poľnohospodárstvom a dobytkárstvom, ale sami si vyrábali množstvo domáceho náradia, zaoberali sa včelárstvom a tkaním plátna, povozníctvom. Ešte v dnešnej dobe sa nájdu v domácnostiach svojrázne kroje, obrusy, uteráky ale aj vlastnoručne tesané náhrobné kamene, či ľudové rezbárstvo. Cez obec prechádzajú turistické trasy na Sitno, Počúvadlo a okolité jazerá. V súčasnosti má obec 190 obyvateľov. Dnešný Dekýš má vcelku schopnú občiansku vybavenosť. Občania majú k dispozícii obchod so zmiešaným tovarom. V obci je kultúrny dom, kde je možnosť kultúrneho vyžitia. Obec má však aj svoje problémy ako napr. zásobovanie pitnou vodou, zničené miestne komunikácie, doprava občanov do a zo zamestnania a pod. Predstavitelia obce sa snažia v rámci svojich možností a schopností pomáhať občanom pre príjemné a spokojné prežitie svojho života.   

Obec je v súčasnosti zapojená do viacerých projektov. Najvýznamnejší je PROGRAM SOCIÁLNEHO A HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA. 

Veľmi veľkým prínosom pre obec sú chalupári, ktorí kupujú staršie poškodené domy a prerábajú ich na nádherné chalupy. Takýmto spôsobom pomáhajú obec skultúrňovať.  Z tohoto dôvodu sa obec novým návštevníkom snaží vychádzať v ústrety aj v poskytovaní služieb, zábavy a oddychu. Posledným väčším projektom obce je postavenie Multifunkčného ihriska, v rámci ktorého sa nachádza aj tenisový kurt.