Obec Dekýš

Základné informácie

    Obec Dekýš sa nachádza v malebnom údolí asi v strede Štiavnických vrchov. Dedina je obklopená krásnou prírodou, ktorú od juhu tvorí Štátna prírodná rezervácia Jabloňovský Roháč, z východu Počúvadlianske jazero so Sitnom a 4km vzdialené Richňavské jazerá. Obyvatelia v obci sa od nepamäti zaoberali poľnohospodárstvom a dobytkárstvom, ale sami si vyrábali množstvo domáceho náradia, zaoberali sa včelárstvom a tkaním plátna, povozníctvom. Ešte v dnešnej dobe sa nájdu v domácnostiach svojrázne kroje, obrusy, uteráky ale aj vlastnoručne tesané náhrobné kamene, či ľudové rezbárstvo. Cez obec prechádzajú turistické trasy na Sitno, Počúvadlo a okolité jazerá. V súčastnosti má obec 185 obyvateľov. Dnešný Dekýš má vcelku schopnú občiansku vybavenosť. Občania majú k dispozícii obchod so zmiešaným tovarom a hostinec. V obci je kultúrny dom, kde je možnosť kultúrneho vyžitia. Obec má však aj svoje problémy ako napr. zásobovanie pitnou vodou, zničené miestne komunikácie, doprava občanov do a zo zamestnania a pod. Predstavitelia obce sa snažia v rámci svojich možností a schopností pomáhať občanom pre príjemné a spokojné prežitie svojho života.

    Obec je v súčasnosti zapojená do rozsiahlich projektov. Najvýznamnejši je PROGRAM SOCIÁLNEHO A HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA.

    Veľmi veľkým prínosom pre obec sú turisti, ktorí kupujú staršie schátralé domy a prerábajú ich na nádherné chatky. Takýmto spôsobom pomáhajú obec skultúrňovať.

    Z tohoto dôvodu sa obec novým návštevníkom snaží vychádzať v ústrety aj v poskytovaní služieb, zábavy a oddychu. Posledným vačším projektom obce je postavenie tenisového kurtu. Aj týmto chceme osloviť sponzorov, ktorý by sa chceli podieľať na výstabe nech prosím skontaktujú obecný úrad. Po poskytňutí sponzorstva a dokončení tenisového kurtu im bude umožnené bezplatné užívanie kurtu, prípadne podľa dohodnutých podmienok