Obec Dekýš

Kontakty


Obecný úrad Dekýš
39, 969 01 Banská Štiavnica

Tel: 045 699 3120
Mobil: 0918 515 779
Email: starosta@dekys.sk,roman.lauko@intra.dcom.sk

IČO:00320561
DIČ:2021107341

Bankové spojenie:Prima Banka, a.s.
IBAN:SK 60 5600 0000 0014 2133 7001

Mohlo by Vás zaujímať: