Obec Dekýš

Región Sitno časť 4.

Opatrenia a aktivity, oblasť č. 4
„Hospodársky rozvoj, podnikanie a prosperita"

GLOBÁLNY CIEĽ:

Vytvoriť také podnikateľské prostredie, ktoré by poskytovalo vyhovujúce podmienky nie len súčasným podnikateľom, ale by zároveň prilákalo do regiónu nových investorov s vhodnými aktivitami, ktorí by vytvorili dostatok nových pracovných miest a boli by zdrojom ďalšieho rozvoja.

Strategický cieľ 1.: Založiť a rozvíjať partnerstvo ObÚ/ podnikatelia

AktivitaRealizátor
zriadiť klub podnikateľov (obhajoba záujmov podnikateľov)Združenie Sitno, podnikatelia
zlepšenie komunikácie a toku informácií (organizovanie pravidelných stretnutí, organizovanie spoločenských a neformálnych stretnutí, ...)Združenie Sitno, podnikatelia, UPSVaR
prioritné využívanie miestnych podnikateľov pri zadávaní verejných zákazieksamosprávy
stanovenie jednoznačných a záväzných pravidiel v styku obec (mesto) / podnikateľZdruženie Sitno, podnikatelia
zvýšiť kvalitu služieb pre podnikateľov (kvalifikácia, znalosť podnikateľskej problematiky, komunikačné schopnosti,...) prostredníctvom školení úradníkovZdruženie Sitno, MVO

Strategicky cieľ 2.: Podporovať rozvoj podnikateľského prostredia vhodne zameraného pre prostredie regiónu Sitno

AktivitaRealizátor