Obec Dekýš

Turistické centrá

    Obec Dekýš sa nachádza v blízkosti turistických centier v Štiavnických vrchoch. Hoci má priaznivú polohu pre turistiku, predsa ju nepostihol turistický ruch. Obec je blízko pri historických a prírodných zaujímavostiach, ale zachováva si svoj pokojný ráz po celý rok. V blízkosti obce, 4 km na juhozápad od Dekýša, sa nachádza Jabloňovský (Almášsky) Roháč. Tvorí úplnú lesnú rezerváciu. Rozlohu má 59, 5 ha. Porast tvorí dub, buk, hrab, borovica a sosna vo veku 80 -1 00 rokov s vtrúseným cerom, jedľou bielou a jaseňom štíhlym. Z rezervácii na okolí je to Holík, čo je prírodná rezervácia lesostepnej vegetácie. Ďalšiu rezerváciu tvorí samostatné Sitno. Myslím si, že opisovať Sitno a jeho krásy je zbytočné. Tento 1 009 m vysoký vrchol je témou mnohých publikácii, ktoré opisujú jeho flóru (najmä ruže), faunu, geológiu, históriu...

    Dôležitý bod v turistickom ruchu predstavujú jazerá. Možno povedať, že v blízkosti Dekýša sa nachádza 8 veľkých a menších jazier. Boli vytvorené zväčša umelo pre ťažbu rúd a majú historickú a technickú hodnotu. Počúvadlianske jazero je najväčšie v Štiavnických vrchoch. Bolo vybudované podľa plánov S. Mikovínyho v rokoch 1738-1740 za 36 000 zlatých. Zaberá plochu 12,3 ha a je hlboké 22 m. Ďalšiu jazernú oblasť tvoria Piarske jazerá. Vybudoval ich v rokoch 1711-1712 M. K. Hell. Patrí sem vyššie položené malé jazierko Bakomi, väčšinou obklopené lesom. Ďalej Vindšachtové jazero s híbkou 7,5 m a rozlohou 4,9 ha a Evičkino jazero o rozlohe 2,32 ha. Pod Pecinským sedlom sa nachádzajú Richňavské jazerá. Je to druhé najvyššie položené sedlo v pohorí. Boli vybudované v rokoch 1738- 1740. Zaberajú 9,2 ha. Jazerá sú oddelené hrádzou. Najväčšia hĺbka jedného z nich dosahuje 21 m, čím je vlastne zo všetkých richňavských jazier najhlbšie. Ešte spomeniem dve malé jazerá: Moderštôlnianske pri obci Kopanice a Štampošské pri osade Štampoch. Zrekreovať sa a oddýchnuť si tu môžu turisti aj v zimnom období. Veď zimná pokrývka sa vyskytuje priemerne 80 dní v roku a priemerná výška je 20 cm.