Obec Dekýš

Koronavírus - prevencia a informácie

Dôležitá informácia pre verejnosť

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

    • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

    • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami

    • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

    • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

    • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha

    • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí

    • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

    • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

    • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby. 

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Manuál - volania občanov - koronavírus - KS IZS, OS zložiek-197 kB [pdf]
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia182 kB [pdf]
  Oznam - mimoriadna zmena CP817 kB [pdf]
  Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia3 823 kB [pdf]
  Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe229 kB [pdf]
  UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stav199 kB [pdf]