Obec Dekýš

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2020

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 38,37 %


V Dekýši, 15.02.2021

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Potvrdenie úrovne vytriedenia za rok 202052 kB [pdf]
  Výpočet miery vytriedenia v obci 202053 kB [pdf]