Obec Dekýš

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Revitalizácia priestranstva pred Domom smútku v obci Dekýš


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
31. 08. 2020  00 - Výzva na predloženie cenovej ponuky 37 kB [pdf]
31. 08. 2020  01 Čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu18 kB [docx]
31. 08. 2020  02 Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO18 kB [docx]
31. 08. 2020  03 Rozpočet-Revitalizácia priestranstva pred Domom smútk u v obci Dekýš [zadanie]55 kB [xlsx]
31. 08. 2020  04 Návrh zmluvy28 kB [docx]
26. 11. 2020  DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU - Súhrnný protokol zákazky331 kB [pdf]